top of page
logo-ue.jpg

biologiczne oczyszczanie zanieczyszczonej ziemi i wód gruntowych

BIOREMEDIACJA

substancje ropopochodne zmienia w CO2 i H2O  - ​szybko, tanio i skutecznie, atest PZH

tło dofinansowanie 213.png

Jan Dziura-Bartkiewicz, Grzegorz Bartkiewicz PETROSTER Spółka Jawna, realizuje projekt badawczy
współfinansowany ze środków Unijnych, poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

nazwa funduszu:    Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa:         1.   Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

działanie:                    1.1.   Projekty B+R przedsiębiorstw
poddziałanie:                1.1.1.   Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Nazwa programu:
Opracowanie innowacyjnej technologii biodegradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i pestycydowych w środowisku
gruntowo-wodnym poprzez stworzenie preparatów mikrobiologicznych biostabilizowanych w substancjach żelujących,
wniosek numer POIR.01.01.01-00-0451/19

Celem projektu jest opracowanie biostabilizowanego preparatu bakteryjnego o dużej bioróżnorodności gatunkowej, przeznaczonego do biodegradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i pestycydów w glebach i środowisku gruntowo-wodnym, a także opracowanie metody jego efektywnego użycia oraz innowacyjnego pola remediacyjnego. Realizacja projektu pozwoli na wydłużenie czasu użyteczności biopreparatu po jego wykonaniu, co wpłynie na możliwość ograniczenia liczby niezbędnych aplikacji dogruntowych. W efekcie zakłada się uzyskanie wyższej efektywności, szczególnie w głębszych partiach remediowanej gleby oraz możliwość opracowania pola remediacyjnego, charakteryzującego się brakiem emisji, zapewniającego niskie koszty wytworzenia i użytkowania.

Wartość programu:      8 388 297,36 zł
wartość dofinansowania:      6 655 064,45 zł

dofinansowanie
o firmie

PETROSTER Sp.J

PETROSTER Sp.J. - firma istniejąca od 1983r, posiadająca ogromne doświadczenie w zakresie ochrony środowiska na różnych płaszczyznach. Laureat programu Ministerstwa Środowiska GreenEvo - Akcelerator zielonych technologii. Bioremediacją zajmuje się od 2003r. Posiada na swoim koncie wiele nagród i realizacji, w tym największy w europie projekt bioremediacji in-situ obiektu poprzemysłowego pod cele rekreacyjne. Posiada własną, autorską metodę biologiczną, laboratorium mikrobiologiczne, prowadzi akredytowane badania z zakresie zanieczyszczeń i jest producentem najbardziej efektywnego preparatu biologicznego, służącego do ekologicznego oczyszczania gleb i wód

z zanieczyszczeń ropopochodnych.

  • Black Facebook Icon
  • Czarny Miejsca Google Ikona
20230427_111412 małe.jpg

SZEROKI ZAKRES DOŚWIADCZENIE ELASTYCZNOŚĆ

Wyróżniamy się na rynku - to fakt.

Nie staramy się naśladować innych, nie stosujemy czarnego marketingu, ale konsekwentnie idziemy w swoją stronę. Nieustannie rozwijamy stosowane przez nas metody oraz firmę.

W relacji z naszymi Klientami stawiamy na rzetelność, profesjonalizm i elastyczność. Rozumiemy, że oferowane przez nas usługi i produkty mają pomagać naszym Klientom, stąd zawsze staramy się dostosować do ich potrzeb.

 

Stawiamy na nieustanny rozwój i samodoskonalenie, ale także na najlepsze i najbardziej ekologiczne z dostępnych rozwiązań. Dlatego prowadzone przez nas prace B+R, ciągłe rozszerzanie zakresu oferowanych usług, w połączeniu z relacją z Klientami

i obopólnymi korzyściami - są naszą drogą prowadzenia biznesu.

kontakt
KONTAKT

PETROSTER Sp.J
ul. Bolesława Leśmiana 2
30-240 Kraków, Poland

e-mail: biuro@petroster.pl

tel:    +48 12 425 26 04

kom:  +48 602 709 509

         +48 509 101 900

bottom of page