biologiczne oczyszczanie zanieczyszczonej ziemi i wód gruntowych

BIOREMEDIACJA PETROSTER

substancje ropopochodne zmienia w CO2 i H2O  - ​szybko, tanio i skutecznie

metody in-situ, ex-situ on site oraz ex-situ

indywidualne
podejście
bezpieczne dla środowiska
szybko
i skutecznie

Indywidualnie tworzony biopreparat - klucz do sukcesu

Prawdopodobnie jako jedyna firma w Polsce, jesteśmy producentem dedykowanych biopreparatów do remediacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Nasz biopreparat jest w pełni ekologiczny, posiada atest PZH, bazuje na mikroorganizmach naturalnie występujących w czyszczonej ziemi i zamienia węglowodory w dwutlenek węgla i wodę.

Jest to najskuteczniejsza, najbardziej efektywna, a zarazem najbardziej ekologiczna z dostępnych metod. Jest również najszybszą i gwarantującą stały efekt ekologiczny metodą, bez późniejszego ryzyka powrotu zanieczyszczeń.

Co nas wyróżnia?

 • ​Nie stosujemy środków uniwersalnych.

 • Nie wypłukujemy zanieczyszczeń z ziemi, tylko faktycznie oczyszczamy je w ziemi.

 • Dokładnie prześwietlamy grunt pod kątem zanieczyszczeń, by opracować indywidualny, w pełni efektywny plan remediacji.

 • Biopreparat tworzymy przy użyciu mikroorga-nizmów pozyskanych z czyszczonego gruntu i żywimy je pozyskanym z niego zanieczysz-czeniem. Tworzymy go sami, we własnym laboratorium - jest to nasz autorski preparat.

 • W   trakcie   trwania   projektu   dostosowujemy
  skład i formę biopreparatu, do aktualnych zmian
  wynikłych
  z postępów remediacji maksymalizując jego działanie. Dodatkowo w różnych miejscach remediowanego terenu, zanieczyszczenie może się różnić, stąd biopreparat również będzie inny.

 • Nie stosujemy nawadniania gruntu i nie zmieniamy warunków gruntowo-wodnych. Dzięki temu nie ma ryzyka wypłukania zanieczyszczeń i przemieszczenia ich na tereny przyległe.

 • Metoda jest skuteczna w każdej formie remediacji, w tym również przy remediacji in-situ. Inne metody nie są skutecznie w warunkach zbitej ziemi z ograniczoną zawartością tlenu - my się w tym specjalizujemy!

 
 

Bezpieczna dla środowiska metoda - bezpieczeństwo i spokój

Metody bazujące na preparatach chemicznych mogą powodować szkody dla środowiska lub transfer zanieczyszczeń. Estry na przykład, powodują parowanie węglowodorów do atmosfery. Niektóre substancje zmieniają z kolei węglowodory w inne związki, spełniając tym sposobem wymogi aktualnych regulacji prawnych, ale nie stanowiąc faktycznej korzyści dla środowiska. Może to powodować ryzyko, że związki te w przyszłości będą podlegały remediacji.

Metody bazujące z kolei na wypłukiwaniu zanieczyszczeń, nie stanowią faktycznej remediacji, a jedynie wypłukanie zanieczyszczeń z ziemi i filtrowanie wód. Z zasady proces ten jest długotrwały, efektywność spada wraz z postępem prac i nie pozwala on na zupełne doczyszczenie gruntu.  Dodatkowo, w wyniku procesu zanieczyszczenia nie znikają, a jedynie wyciągane są z ziemi.  Później należy je zutylizować.  Jest to niejako metoda pozyskiwania zanieczyszczeń,  a nie ich faktycznej neutralizacji.  Dodatkowo, proces ten ma duże prawdopodobieństwo powrotu zanieczyszczeń.

Co nas wyróżnia?

 • Nie szukamy metod, nie będących w zgodzie z naturalnymi procesami zachodzącymi w ziemi. Grunt sam by się wyczyścił bez naszej pomocy, ale zajęło by mu to bardzo długo. My jedynie przyspieszamy naturalnie występu-jący proces z kilkuset lat do kilku, a nawet do mniej niż roku czasu.

 • ​Dzięki temu, dysponujemy najbardziej efek-tywną i najszybszą z dostępnych na rynku metod, która jest dodatkowo w 100% eko-logiczna i zgodna z naturalnymi procesami.

 • Nasza metoda działa tam, gdzie znajdują się zanieczyszczenia, działając na nie bezpo-średnio.  Dzięki  temu  nie  przemieszcza,  ani

nie pozyskuje zanieczyszczeń, a zupełnie je likwiduje.

 • Węglowodory zostają rozłożone na dwutlenek węgla, wodę i energię cieplną. Co więcej, metoda jako jedyna, doczyszcza grunt zupełnie. Mikroorganizmy żywią się węglowodorami, stąd likwidują je zupełnie. Gdy zanieczyszczenia znikają, mikroorganizmy obumierają, zmieniając się w biomasę.

 • Decydując się na naszą metodę masz pewność, że zanieczyszczenia zostaną zlikwidowane zupełnie, bez szkody dla środowiska, możliwie szybko i bezpowrotnie, a w przyszłości nie będzie zagrożenia, że powstałe w wyniku remediacji związki, będą podlegały kolejnym procesom remediacji.

Jest to najskuteczniejsza, najbardziej efektywna, a zarazem najbardziej ekologiczna z dostępnych metod.

Jest również najszybszą i gwarantującą stały efekt ekologiczny metodą, bez ryzyka nawrotu zanieczyszczeń.

Szybko, skutecznie i efektywnie - wymierne korzyści

Proces remediacji składa się z wielu elementów, z których każdy musi być wykonany właściwie, by remediacja mogła być wykonana skutecznie, w założonym czasie i planowanych finansach. Badania i ocena stopnia zanieczyszczenia, jego rodzaju i wielkości, to podstawa do trafnej wyceny i podstawa do sporządzenia planu remediacji. Wybór odpowiedniej metody, określenie celu i sposobu jego osiągnięcia, to właściwie sporządzony plan remediacji. W końcu samo wykonanie remediacji, wraz z trafną interpretacją wyników badań w trakcie trwania procesu i dostosowywanie działań do aktualnej sytuacji, to spójny i powiązany ze sobą proces. Tylko właściwie wykonany w każdym z etapów gwarantuje bezpieczeństwo, pewność i wymierne korzyści, zgodnie z założonym planem.

Jako, że  proces  jest  długotrwały  i  często  ciężki  do  weryfikacji  przez  inwestora,  warto  zdać  się w tym temacie na sprawdzonego wykonawcę, dysponującym odpowiednim zapleczem technicz-nym, wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim - skuteczną i bezpieczną metodą. Niedoświadczony wykonawca już na wstępie może niedoszacować lub źle ocenić zanieczyszczenia, wynikiem czego będzie błędna wycena lub co gorzej, niewłaściwie dobrana metoda i źle sporządzony plan. Nieprawidłowo wykonana remediacja  nie   tylko   może   przedłużyć   proces,

                                          zakończyć się niepowodzeniem, ale co gorsza, może spowodować rozprzestrzenienie się zanieczyszczenia na większy obszar, generując dodatkowe  koszty.  Dlatego wybór wykonawcy, to klucz do opłacalności procesu.

Metody bazujące z kolei na wypłukiwaniu zanieczyszczeń, nie stanowią faktycznej remediacji, a jedynie wypłukanie zanieczyszczeń z ziemi i filtrowanie wód. Z zasady proces ten jest długotrwały, efektywność spada wraz z postępem prac i nie pozwala on na zupełne doczyszczenie gruntu.  Dodatkowo, w wyniku procesu zanieczyszczenia nie znikają, a jedynie wyciągane są z ziemi.  Później należy je zutylizować.  Jest to niejako metoda pozyskiwania zanieczyszczeń,  a nie ich faktycznej neutralizacji.  Dodatkowo, proces ten ma duże prawdopodobieństwo powrotu zanieczyszczeń.

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy doświadczenie zarówno w zakresie remediacji in-situ jak i ex-situ, w tym również  w  dużych  realizacjach. Naszymi referencjami są m.in remediacja ex-situ on-site 66tys m3 zanieczyszczonej ziemi pod budowę hipermarketu w Częstochowie oraz 110tys m3 zanieczyszczonej ziemi in-situ dla Urzędu Miasta Zabrze. Obecnie realizujemy projekt remediacji in-situ nieczynnej bazy paliw o powierzchni 5,1ha w Bielsko-Białej. Pracowaliśmy też dla jednego z wiodących koncernów paliwowych.

 • Jesteśmy faktycznym producentem biopreparatu, dzięki czemu możemy zapewnić możliwie niskie stawki remediacji i podejście ryczałtowe do

 projektu.

 • Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi w dziedzinie remediacji geologami, hydrologami i specjalistami z zakresu ochrony środowiska. Każdy plan remediacji jest uzgadniany z branżystami.

 

 • Każdy projekt to dokładne i szczegółowe badania. Posiadamy własne laboratorium, jednak   badania dokumentujące wykonujemy w akredytowanych jednostkach, niezależnych laboratoriach.

 • Jesteśmy rzetelnym, profesjonalnym i doświadczonym wykonawcą. Dysponujemy najlepszą, najszybszą, w pełni bezpieczną i ekologiczną metodą biologiczną. Każdy z naszych projektów zakończył się powodzeniem, nie przekraczając zakładanych kosztów i w określonym terminie.

 • Nasza metoda pozwala skrócić czas remediacji nawet kilkukrotnie względem innych dostępnych metod na rynku, gwarantując długotrwały efekt ekologiczny.

 • Współpracujemy z ośrodkami naukowymi, w tym obecnie z Akademią Rolniczą w Krakowie.

 • Nasza metoda bioremediacji była wielokrotnie nagradzana, w tym m.in. zdobyła w 2012 r główną nagrodą "Produkt Roku" na Międzynarodowych Targach "Stacja Paliw" w Warszawie oraz nagrodę PIMot.

 

© 2019 by Petroster created with Wix.com