top of page

biologiczne oczyszczanie zanieczyszczonej ziemi i wód gruntowych

BIOREMEDIACJA PETROSTER

substancje ropopochodne zmienia w CO2 i H2O  - ​szybko, tanio i skutecznie

metody in-situ, ex-situ on site oraz ex-situ

indywidualne
podejście

 

Każdy projekt,

to indywidualnie stworzony dla niego

biopreparat.

Nie używamy środków uniwersalnych.

bezpieczne dla środowiska

 

Metoda jest w 100% ekologiczna i bezpieczna dla środowiska.

Efektem przemiany zanieczyszczeń jest CO2 i H2O

szybko
i skutecznie

 

Najskuteczniejsza

i najefektywniejsza dostępna metoda.

Szybko wykonana remediacja, przez profesjonalistów, to wymierne korzyści.

Indywidualnie tworzony biopreparat - klucz do sukcesu

Prawdopodobnie jako jedyna firma w Polsce, jesteśmy producentem dedykowanych biopreparatów do remediacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Nasz biopreparat jest w pełni ekologiczny, posiada atest PZH, bazuje na mikroorganizmach naturalnie występujących w czyszczonej ziemi i zamienia węglowodory w dwutlenek węgla i wodę.

Jest to najskuteczniejsza, najbardziej efektywna, a zarazem najbardziej ekologiczna z dostępnych metod. Jest również najszybszą i gwarantującą stały efekt ekologiczny metodą, bez późniejszego ryzyka powrotu zanieczyszczeń.

Co nas wyróżnia?

 • ​Nie stosujemy środków uniwersalnych.

 • Nie wypłukujemy zanieczyszczeń z ziemi, tylko faktycznie oczyszczamy je w ziemi.

 • Dokładnie prześwietlamy grunt pod kątem zanieczyszczeń, by opracować indywidualny, w pełni efektywny plan remediacji.

 • Biopreparat tworzymy wykonując bardzo szczegółowy antybiogram do zanieczyszczeń gruntu mającego być remediowanym. Posiadamy zbankowane ponad 200 różnego typu mikroorganizmów wykazujących najlepsze cechy, dzięki czemu jesteśmy w stanie  stworzyć najskuteczniejsze preparaty.

ziemia_w_ręce_1.png

 • W   trakcie   trwania   projektu   dostosowujemy skład i formę biopreparatu, do aktualnych zmian wynikłych z postępów remediacji maksymalizując jego działanie. Dodatkowo w różnych miejscach remediowanego terenu, zanieczyszczenie może się różnić, stąd biopreparat również będzie inny.

Opracowujemy technologię namnażania danego biopreparatu w większej ilości. W trakcie namnażania mikroorganizmy karmione są zanieczyszczeniami, które mają być usuwane z gruntu i podlegać remediacji. Tworzymy najbardziej skuteczną kompozycję bakterii, grzybów i mikroorganizmów, dzięki czemu tworzymy dedykowaną formę antybiotyku dla czyszczonej ziemi. Wszystko to opracowujemy w naszym laboratorium - jest to nasz autorski preparat.

 • Gotowe i skuteczne kompozycje biopreparatów są zamrażane niskotemperaturowo i przechowywane w naszym banku szczepów.

 • Nie stosujemy nawadniania gruntu i nie zmieniamy warunków gruntowo-wodnych. Dzięki temu nie ma ryzyka wypłukania zanieczyszczeń i przemieszczenia ich na tereny przyległe.

 • Metoda jest skuteczna w każdej formie remediacji, w tym również przy remediacji in-situ. Inne metody nie są skutecznie w warunkach zbitej ziemi z ograniczoną zawartością tlenu - my się w tym specjalizujemy!

indywidualne podejście
bezpieczne dla środowiska

Bezpieczna dla środowiska metoda - bezpieczeństwo i spokój

Metody bazujące na preparatach chemicznych mogą powodować szkody dla środowiska lub transfer zanieczyszczeń. Estry na przykład, powodują parowanie węglowodorów do atmosfery. Niektóre substancje zmieniają z kolei węglowodory w inne związki, spełniając tym sposobem wymogi aktualnych regulacji prawnych, ale nie stanowiąc faktycznej korzyści dla środowiska. Może to powodować ryzyko, że związki te w przyszłości będą podlegały remediacji.

Metody bazujące z kolei na wypłukiwaniu zanieczyszczeń, nie stanowią faktycznej remediacji, a jedynie wypłukanie zanieczyszczeń z ziemi i filtrowanie wód. Z zasady proces ten jest długotrwały, efektywność spada wraz z postępem prac i nie pozwala on na zupełne doczyszczenie gruntu.  Dodatkowo, w wyniku procesu zanieczyszczenia nie znikają, a jedynie wyciągane są z ziemi.  Później należy je zutylizować.  Jest to niejako metoda pozyskiwania zanieczyszczeń,  a nie ich faktycznej neutralizacji.  Dodatkowo, proces ten ma duże prawdopodobieństwo powrotu zanieczyszczeń.

Co nas wyróżnia?

 • Nie szukamy metod, nie będących w zgodzie z naturalnymi procesami zachodzącymi w ziemi. Grunt sam by się wyczyścił bez naszej pomocy, ale zajęło by mu to bardzo długo. My jedynie przyspieszamy naturalnie występu-jący proces z kilkuset lat do kilku, a nawet do mniej niż roku czasu.

 • ​Dzięki temu, dysponujemy najbardziej efek-tywną i najszybszą z dostępnych na rynku metod, która jest dodatkowo w 100% eko-logiczna i zgodna z naturalnymi procesami.

 • Nasza metoda działa tam, gdzie znajdują się zanieczyszczenia, działając na nie bezpo-średnio.  Dzięki  temu  nie  przemieszcza,  ani

Bezpieczny_bez_tła_z_cieniem.png
plakietka_bez_tła.png

nie pozyskuje zanieczyszczeń, a zupełnie je likwiduje.

 • Węglowodory zostają rozłożone na dwutlenek węgla, wodę i energię cieplną. Co więcej, metoda jako jedyna, doczyszcza grunt zupełnie. Mikroorganizmy żywią się węglowodorami, stąd likwidują je zupełnie. Gdy zanieczyszczenia znikają, mikroorganizmy obumierają, zmieniając się w biomasę.

 • Decydując się na naszą metodę masz pewność, że zanieczyszczenia zostaną zlikwidowane zupełnie, bez szkody dla środowiska, możliwie szybko i bezpowrotnie, a w przyszłości nie będzie zagrożenia, że powstałe w wyniku remediacji związki, będą podlegały kolejnym procesom remediacji.

Jest to najskuteczniejsza, najbardziej efektywna, a zarazem najbardziej ekologiczna z dostępnych metod.

Jest również najszybszą i gwarantującą stały efekt ekologiczny metodą, bez ryzyka nawrotu zanieczyszczeń.

Szybko, skutecznie i efektywnie - wymierne korzyści

Proces remediacji składa się z wielu elementów, z których każdy musi być wykonany właściwie, by remediacja mogła być wykonana skutecznie, w założonym czasie i planowanych finansach. Badania i ocena stopnia zanieczyszczenia, jego rodzaju i wielkości, to podstawa do trafnej wyceny i podstawa do sporządzenia planu remediacji. Wybór odpowiedniej metody, określenie celu i sposobu jego osiągnięcia, to właściwie sporządzony plan remediacji. W końcu samo wykonanie remediacji, wraz z trafną interpretacją wyników badań w trakcie trwania procesu i dostosowywanie działań do aktualnej sytuacji, to spójny i powiązany ze sobą proces. Tylko właściwie wykonany w każdym z etapów gwarantuje bezpieczeństwo, pewność i wymierne korzyści, zgodnie z założonym planem.

Jako, że  proces  jest  długotrwały  i  często  ciężki  do  weryfikacji  przez  inwestora,  warto  zdać  się w tym temacie na sprawdzonego wykonawcę, dysponującym odpowiednim zapleczem technicznym, wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim - skuteczną i bezpieczną metodą. Niedoświadczony wykonawca już na wstępie może niedoszacować lub źle ocenić zanieczyszczenia, wynikiem czego będzie błędna wycena lub co gorzej, niewłaściwie dobrana metoda i źle sporządzony plan. Nieprawidłowo wykonana remediacja  nie   tylko   może   przedłużyć   proces,

kasa_za_ziemię.png

                                          zakończyć się niepowodzeniem, ale co gorsza, może spowodować rozprzestrzenienie się zanieczyszczenia na większy obszar, generując dodatkowe  koszty.  Dlatego wybór wykonawcy, to klucz do opłacalności procesu.

Metody bazujące z kolei na wypłukiwaniu zanieczyszczeń, nie stanowią faktycznej remediacji, a jedynie wypłukanie zanieczyszczeń z ziemi i filtrowanie wód. Z zasady proces ten jest długotrwały, efektywność spada wraz z postępem prac i nie pozwala on na zupełne doczyszczenie gruntu.  Dodatkowo, w wyniku procesu zanieczyszczenia nie znikają, a jedynie wyciągane są z ziemi.  Później należy je zutylizować.  Jest to niejako metoda pozyskiwania zanieczyszczeń,  a nie ich faktycznej neutralizacji.  Dodatkowo, proces ten ma duże prawdopodobieństwo powrotu zanieczyszczeń.

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy doświadczenie zarówno w zakresie remediacji in-situ jak i ex-situ, w tym również  w  dużych  realizacjach. Naszymi referencjami są m.in remediacja ex-situ on-site 66tys m3 zanieczyszczonej ziemi pod budowę hipermarketu w Częstochowie oraz 110tys m3 zanieczyszczonej ziemi in-situ dla Urzędu Miasta Zabrze. Prowadzimy projekty remediacji najciężej remediowalnych substancji, jak odpady pokoksownicze i smoła, obecnie pracujemy dla jednej z polskich koksowni. Pracowaliśmy też procesy remdaicji dla jednego z wiodących koncernów paliwowych. Projekty remediacji prowadzimy ciągle, nieprzerwanie od 1998r, przez co jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych wykonawców w kraju.

zabrze piotrek bioremediacja.png
 • Jesteśmy faktycznym producentem biopreparatu, dzięki czemu możemy zapewnić możliwie niskie stawki remediacji i podejście ryczałtowe do projektu.

 • Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi w dziedzinie remediacji geologami, hydrologami i specjalistami z zakresu ochrony środowiska. Każdy plan remediacji jest uzgadniany z branżystami.

 

 • Każdy projekt to dokładne i szczegółowe badania. Posiadamy własne laboratorium, jednak badania dokumentujące wykonujemy w akredytowanych jednostkach, niezależnych laboratoriach.

 • Jesteśmy rzetelnym, profesjonalnym i doświadczonym wykonawcą. Dysponujemy najlepszą, najszybszą, w pełni bezpieczną i ekologiczną metodą biologiczną. Każdy z naszych projektów zakończył się powodzeniem, nie przekraczając zakładanych kosztów i w określonym terminie.

 • Nasza metoda pozwala skrócić czas remediacji nawet kilkukrotnie względem innych dostępnych metod na rynku, gwarantując długotrwały efekt ekologiczny.

 • Współpracujemy z ośrodkami naukowymi, w tym obecnie z Akademią Rolniczą w Krakowie.

 • Nasza metoda bioremediacji była wielokrotnie nagradzana, w tym m.in. zdobyła w 2012 r główną nagrodą "Produkt Roku" na Międzynarodowych Targach "Stacja Paliw" w Warszawie oraz nagrodę PIMot.

szybko i skutecznie
bottom of page