top of page

Nagrody

nagroda_PIPP_bez_tła_z_cieniem.png
Nagroda_PIMot_bez_tła_z_cieniem.png
bioremediacja Grand Prix UDT PETROSTER.p

​IN-SITU:   Największy w Europie projekt remediacji
    
          terenów przemysłowych pod cele rekreacyjne

Remediacja terenów byłej koksowni Concordia oraz Huty Zabrze dla Urzędu Miasta Zabrze - projekt finansowany z UE

obszar 9,52ha, in-situ ponad 110tys m3 zanieczyszczonej ziemi.

Nasza firma w latach 2013-2015 brała udział w inwestycji "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze", projekcie finansowanym z funduszy UE. Projekt obejmował obszar 183,22ha, przy czym teren zaniczsyszczony to 9,22ha. W ramach projektu wyczyściliśmy metodą in-situ ponad 110tys m3 zanieczyszczonej ziemi. Projekt oceniany był przez specjalistów na minimum 5 lat. My wykonaliśmy go w niespełna 2 lata wraz ze wszystkimi dokumentami, pozwoleniami i odbiorami końcowymi, co wydawało się niemożliwe. Co więcej w trakcie trwania projektu okazało się, że występują dodatkowe zanieczyszczenia nieuwzględnione w pierwotnych planach. Mimo zadań dotatkowych z znacznego zwiększenia zakresy prac, termin został zachowany i odbiorów dokonano niespełna dwa lata po rozpoczęciu prac.

Cały projekt wykonywany był metodą in-situ poprzez injekcję biopreparatu Petroster do otworów injekcyjnych. Poprzez ponad 150 piezometrów, regularnie zadawano biopreparat i w okresie niespełna 2 lat, otrzymano czystość gruntu wymaganą dla terenów rekreacyjnych.

REFERENCJE:

zabrze.jpg
zabrze 3.jpg

Przykładowe realizacje

zabrze1.jpg
referencje zabrze.jpg

​IN-SITU:   Remediacja terenu poprzemysłowego

               pod budowę hipermarketu - Częstochowa

Remediacja terenów byłej bazy paliw pod budowę hipermarketu w Częstochowie

in-situ ponad 66tys m3 zanieczyszczonej ziemi.

Nasza firma w 2009r brała udział w inwestycji remediacji dawnej bazy paliw dla prywatnego inwestora. Teren został przeznaczony pod budowę hipermarketu. Pojekt remediacji był oceniany przez specjalistów na 3 do 5 lat. Nasza firma, mimo bardzo dużych zaniczyszczeń, podjęła się wykonania projektu w ekspresowym czasie i wykonała remediiację w ciągu jednego roku. Remediacji sprzyjał fakt, że zanieczyszczenia, mimo zbitej formy, znajdowały się dość płytko - od 1 do 3m ppz. Remediacja wykony-wana była w zdecydowanej większości metodą in-situ, poprzez injekcję biopreparatu bezpośrednio do ziemi przez otwory injekcyjne. Ze zwględu na priorytetowo traktowany czas wykonania, remediację wspomagano miejscowo metodą ex-situ on site. W miejscach najsilniejszych zanieczyszczeń wykonano doły zbierające wody gruntowe, pomagające nie wypłukiwaniu preparatu i w skuteczności większą intensywność jego działania, a wybrane zanieczyszczenia czyszczono na pryzmie.

Efekt projektu był bardzo zadowalajacy, a czas remediacji zaskoczył wszystkich. Badania wykonane przez niezależną firmę zewnętrzną potwierdziły efekt ekologiczny, zapewniając bezproblemowo odbiory końcowe, oraz wykazały wyjątkową skuteczność metody biologicznej Petroster. Już w 2009r. odnosiliśmy sukcesy.

REFERENCJE:

częstochowa 1.jpg
częstochowa 2.jpg
częstochowa 3.jpg
referencje_PA_NOVA_częstochowa.jpg
IMG20230713100410 małe.jpg

Zapraszamy do kontaktu

bottom of page