top of page

biologiczne oczyszczanie zanieczyszczonej ziemi i wód gruntowych

BIOREMEDIACJA PETROSTER

bezpieczna, skuteczna, w pełni ekologiczna

kompleksowe wykonawstwo projektów remediacji

 

Prowadzimy kompleksowe projekty remediacji terenów zanieczyszczonych

Możesz nam zlecić zarówno poszczególne etapy, jak i kompleksową realizację projektu oczyszczania.

 

Zlecenie nam prowadzenia kompleksowo projektu oczyszczania, pozwoli zająć Ci się swoim biznesem w trakcie,

gdy Twój grunt będzie zyskiwał na wartości. Zlecenie wszystkich etapów jednemu, doświadczonemu i profesjonalnemu wykonawcy, gwarantuje tez spójność projektu, w znanych kosztach, szybkość wykonania i gwarancję efektu.

My posiadamy wszystko co trzeba - doświadczenie, wiedzę i najlepszą metodę, przy tym w pełni bezpieczną.

od badań i oceny,
poprzez pozwolenia,
kompleksową realizację
po raport końcowy
ex-situ                                            in-situ
badania gruntów
i wód gruntowych

 

Wykonujemy badania stanu zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego.

Poprawna ocena stopnia

i rodzaju zanieczyszczeń, to klucz do opracowania właściwego i efektywnego planu remediacji.

plany remediacji, raporty,
analizy

 

Zajmujemy się opracowaniami planów remediacji, operatów i raportów oceny stanu gruntów.

Dowiedz się, jak szybko można wyczyścić Twój teren.

produkcja
i sprzedaż biopreparatu

 

Prowadzisz projekty remediacji, ale efekty na preparatach uniwersalnych nie są zadowalające?

Możemy dla Ciebie wyprodukować biopreparat!

Kompleksowe wykonawstwo bioremedicacji

- ochrona środowiska w pełnym formacie

Remediacja od A do Z

 

Zlecając nam remediację terenu, zajmiemy się wszystkim od A do Z. Rozpoczynając od kompleksowych badań ziemi i wód gruntowych pod kątem zanieczyszczeń i przekroju geologicznego terenu, poprzez opracowanie i sporządzenie planu remediacji, gwarantującego zakładany efekt, wszelkie formalności urzędowe, profesjonalne wykonawstwo wraz z raportami i wymaganą dokumentacją, po uzyskanie prawomocnej decyzji klasyfikującej grunt do zakładanej klasy czystości.

Na wykonany proces udzielimy gwarancji utrzymania efektu ekologicznego po zakończeniu prac. Możemy też prowadzić monitoring powykonawczy i sporządzać odpowiednie raporty.

Od badań gruntu do decyzji końcowej - kompleksowo!

plan remediacji.png

Co nas wyróżnia?

 • Skrócenie czasu remediacji nawet kilkukrotnie, względem innych metod na rynku, dzięki naszej autorskiej, najskuteczniejszej i w pełni bezpiecznej dostępnej metodzie.

 • Indywidualnie tworzony biopreparat pod każdy projekt, modyfikowany w trakcie trwania projektu.

 • Specjalizujemy się w najtrudniejszej i najbardziej wymagającej metodzie in-situ, bez wspomagania chemią, czy wypłukiwania gruntu. To dlatego, że nasza metoda jest najskuteczniejszą dostępną metodą. Działa ona nawet wtedy, gdy inne metody sobie nie radzą. Metoda skuteczna w procesie in-situ, tym bardziej poradzi sobie w ex-situ, w której warunki są mniej wymagające.

 • Posiadamy własne laboratorium biochemiczne, w którym na bieżąco sprawdzamy efekty i wprowadzamy

lanie preparatu 1.png

zmiany zarówno w preparacie, jak i w prowadzonych pracach, dla zmaksyma-lizowania efektu i zminimalizowania czasu trwania oczyszczania.

 • Ogromne doświadczenie i wiele lat na rynku, poparte otrzymanymi nagrodami i najlepszymi referencjami.

 • Z góry znane i stałe koszty remediacji. Jako producent biopreparatu, możemy określić koszty wykonania procesu remediacji ryczałtowo, bez względu na faktyczne zużycie biopreparatu. Oznacza to również, że jeżeli proces będzie wymagał większej ilości biopreparatu niż zakładano na początku

po prostu użyjemy go więcej lub z większą

intensywnością, bez zmiany ceny. Żaden inny wykonawca nie wytwarzający samodzielnie biopreparatu, nie jest w stanie tego zapewnić. My podpisując umowę, zobowiązujemy się wykonać proces w stałych, z góry znanych kosztach.

 • W pełni ekologiczna i bezpieczna metoda, bazująca wyłącznie na pracy mikroorganizmów. Nie wprowadzamy do gruntu żadnej chemii. Nasza metoda w połączeniu z naszym doświadczeniem gwarantuje pełne bezpieczeństwo i efektywność wykonywanych prac.

 

 • Decydując się na nas i naszą metodę masz gwarancję, że grunt wyczyścimy szybko i skutecznie, ale także że nie przemieścimy lub nie rozprzestrzenimy zanieczyszczeń na większy obszar.

kompleksowe procesy remediacji
remediacja 2.jpg

Badania ziemi i wód gruntowych

 

Każdy projekt powinien zacząć się od rzetelnej i pełnej oceny zakresu, rodzaju i stopnia zanieczyszczenia. Do tego celu potrzebne jest wykonanie miarodajnych badań gruntu i wód gruntowych. Jeżeli nie wiesz, czy grunt jest zanieczyszczony lub nie wiesz w jakim stopniu, możesz nam zlecić same badania gruntu. Na ich ocenimy, czy grunt kwalifikuje się do celów planowanej przez Ciebie inwestycji, do celów budowlanych przemysłowych lub mieszkalnych, czy do remediacji. Na podstawie wyników, możesz dokonać wyceny wymaganego procesu oczyszczania i ocenić, czy inwestycja będzie opłacalna. Proces ten jest na przykład nieoceniony przed zakupem gruntu poprzemysłowego. Pozwala on ocenić opłacalność zakupu, oraz zaplanować inwestycje czasowo i logistycznie, w zależności od prognozowanych kosztów i czasu remediacji danego terenu. 

Badamy rzetelnie i miarodajnie - po prostu gruntownie!

badania 1.png

Co nas wyróżnia? Kompleksowość i wiedza.

 • Wykonujemy procesy remediacji kompleksowo, stąd wiemy w jaki sposób przebadać grunt, by spełnić wymogi odpowiednich przepisów, ale także by wyniki były miarodajne i we właściwy sposób oddawały stan zanieczyszczeń gruntu. Ocenimy gdzie, ile i w jaki sposób wykonać odwierty, by właściwie ocenić grunt, a badania były przydatne zarówno dla urzędu, jak i dla opracowania planu remediacji i projektu.

 • Posiadamy uprawniania do poboru akredytowanego prób gruntu i wód gruntowych oraz współpracujemy z najlepszymi akredytowanymi, niezależnymi laboratoriami. Zdając się na nas masz pewność,  że  próbki  zostały  pobrane  właściwie,  zostały

warstwy.png

 • Posiadamy wiertnice pozwalające na odwierty zarówno w gruntach piaszczystych, jak i gliniastych, kamienistych, czy przewiercić się przez beton. Jeżeli będzie taka potrzeba, założymy również piezometry, by prowadzić w nich monitoring lub prowadzić przez nie póżniej zalania biopreparatu.

 

 • Mimo to, że posiadamy własne laboratorium biochemiczne, badania oceniające stan zanieczyszczeń oraz kluczowe badania dokumentujące postępy prac, wykonujemy zawsze w niezależnym, akredytowanym i wiarygodnym laboratorium, by były one niepodważalne. Własne laboratorium wykorzystujemy na potrzeby prowadzenia projektów, produkcji biopreparatu i oceny postępów prac.

 • Nasze doświadczenie w zakresie badań i remedicaji pozwoli na trafną ocenę wartości użytkowej gruntu i opłacalności planowanych na nich inwestycji. Współpraca z nami to nie tylko badania i analizy, ale także doradztwo w zakresie całej planowanej inwestycji.

zostały przetransportowane w odpowiedni sposób i wyniki

będą wiarygodne.

badania gruntów i wód
wiercenie 1_edited_edited.jpg

Plany remediacji, raporty i analizy

 

Jeżeli grunt jest zanieczyszczony, co wykazały badania i kwalifikuje się do zremediowania, należy opracować sposób w jaki powinna być oczyszczona. Ważny jest zarówno wybór metody, w zależności od potrzeb klienta, ale także właściwe zaplanowanie zakresu prac.  Plan powinien uwzględniać warunki geologiczne i hydrologiczne gruntu, powinien być zaplanowany z uwzględnieniem odpowiedniej klasy gruntu, wymaganej do realizacji planowanej inwestycji, oczekiwanego czasu realizacji, przewidzianych kosztów, warunków środowiskowych i lokalnych, ale także współpracę z urzędami Regionalnej Ochrony Środowiska, odpowiadającymi za dany obszar, będącymi instutucjami wydającymi odpowiednie zezwolenia i decyzje w tym zakresie. Doświadczenie i wiedza są tutaj kluczowymi elementami. Tylko właśicwie zaplanowany proces pozwala na trafną ocenę kosztów i czasu realizacji. Źle opracowany plan, może nie tylko sprawić, ze remediacja będzie nieefektywna, lub nie przyniesie efektów, ale także może spowodować więcej strat niż korzyści. Można na przykład rozprzestrzenić zanieczyszczenia.

Jeżeli planujemy, to wiemy co i w jako sposób!

plan remediacji.png

Co nas wyróżnia? Indywidualne podejście i doświadczenie.

 • Jesteśmy doświadczonym wykonawcą kompleksowych procesów remediacji, zarówno ex-situ, jak również in-situ, stąd wiemy w jaki sposób zaplanować cały proces, by był on wykonany sprawnie, szybko i efektami.  Planując proces, mamy świadomość

zachodzących w gruncie procesów

 • Planując proces, mamy świadomość zasad hydrologii, geologii oraz zachodzących w gruncie procesów. Tylko kompleksowa wiedza i doświadczenie w wykonywaniu procesów remediacji, pozwala na właściwy dobór metody i zaplanowanie działań w odniesieniu do spodziewanych rezultatów.

 • Doświadczenie w zakresie prac remediacyjnych wskazało nam, gdzie można popełnić błąd i na co należy zwrócić uwagę. Znane przez nas przypadki źle wykonanych oraz źle zaplanowanych remediacji, są nieocenione przy sporządzeniu planu remediacji.

 • Tak samo, jak w przypadku produkcji biopreparatu, do sporządzania planu remediacji podchodzimy w każdej inwestycji indywidualnie. Oznacza to, że masz pewność, że dobrana w planie metoda jest właściwa, a w trakcie tworzenia planu rozpatrywaliśmy specyficzne warunki danej inwestycji.
  Gwarantuje to maksymalizację efektu i minimalizację czasu wykonania.

plan remediacji 2.png
plany remediacji, raporty
produkcja i sprzedaż biopreparatu

Produkcja i sprzedaż biopreparatu

 

Zajmujesz się ochroną środowiska i chcesz poszerzyć swoje portfolio? Zakładasz firmę i szukasz sprawdzonego dostawcy biopreparatu? Prowadzisz projekty oczyszczania gruntu, ale jest on w pełni ekologiczny lub nie jesteś zadowolony z efektów obecnie używanego preparatu? Możemy wyprodukować do dla Ciebie!

Nie prowadzimy sprzedaży preparatów uniwersalnych. Jest to może mniej wygodne, gdyż byśmy wyprodukowali preparat, należy nam dostarczyć próbki gruntu zanieczyszczonego, na podstawie którego oceniamy rodzaj zanieczyszczenia i mikroorganizmy bytujące w glebie. Na podstawie wyników badań dostarczonej próbki określamy czas potrzebny na wyprodukowanie preparatu i warunki w jakich należy go aplikować. Badania takie zajmują od trzech tygodni, nawet do trzech miesięcy, w zależności od podatności gruntu na rozhodowywanie mikroorganizmów i rodzaju autochtonów.

Jest to zapewne mniej wygodne, od kupna gotowego preparatu, ale efekty stosowania dedykowanego biopreparatu naszej produkcji, są wielokrotnie lepsze, niż stosowania jakiegokolwiek z uniwersalnych preparatów.   Ponadto,   skuteczny  preparat,  to  szybko  wykonana

bioreaktor nr 3 na projekcie.png

remediacja.   Szybko   wykonana   remediacja,   to   redukcja   kosztów

prowadzenia projektu oraz możliwość podejmowania większej ilości projektów. Dodatkowo masz pewność stosowania najbardziej efektywnej i w pełni bezpiecznej metody, biopreparatem z atestem PZH. Preparat zadajesz w niewielkich ilościach, bez konieczności wypłukiwania zanieczyszczeń, dzięki czemu nie zaburzasz warunków wodnych i nie powodujesz ryzyka przemieszczania zanieczyszczeń. Nie wprowadzasz w grunt żadnej chemii, a wynikiem procesu są CO2 i H2O. Pełne bezpieczeństwo, gwarancja skuteczności, maksymalizacja efektu przy redukcji czasu i stały, pewny efekt ekologiczny po wykonaniu procesu bez ryzyka nawrotów zanieczyszczeń.

​​

Ty wykonujesz remediację, my dostarczamy technologię - zapracuj na swoją renomę z najlepszymi!

Co nas wyróżnia? W pełni ekologiczna i w 100% bezpieczna metoda.

 • Nasz biopreparat jest w 100% ekologiczny i bezpieczny. Wykorzystuje naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, ale w znacznie skondensowanej formie, przyspieszając je z kilkuset lat, nawet do kilku miesięcy. Preparat posiada atest PZH i jest bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt.

 • Nasza metoda nie wymaga wypłukiwania zanieczyszczeń, filtrowania, czy nadmiernego nawadniania gruntu, dzięki czemu nie zaburza środowiska wodno-gruntowego. Nie ma ryzyka rozprzestrzenienia zanieczyszczeń. Nie wymaga też uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

 • Stosując nasz biopreparat, okres remediacji zostaje skrócony nawet kilkukrotnie, względem innych dostępnych preparatów i metod. Co więcej, bez dodatkowych prac, jak utrzymanie urządzeń filtracyjnych, czy stałych instalacji, występujących przy innych metodach. Minimalizacja czynności z maksymalizacją efektu, to ułatwienie pracy, większe siły przerobowe i większe zyski.

 • Preparat jest tworzony specjalnie pod Twój projekt na podstawie dostarczonej nam próbki zanieczyszczonego gruntu. Dodatkowo, w trakcie trwania projektu, może on być zmieniany, tzn. dostosowywany do postępów i zmian, maksyma-lizując efekt. Podchodzimy indywidualnie do każdego projktu, w tym rónież do tych, gdzie dostarczamy sam preparat.

biopreparat 3.png

 • Decydując się na współpracę z nami, dostajesz nie tylko preparat, ale także doradztwo i wsparcie techniczne. Prowadzenie projektu jest prostsze i możesz korzystać z naszego ogromnego doświadczenia w prowadzeniu projektów.

 • Używając najlepszej i najskuteczniejszej metody na rynku, masz pewność efektu i możesz bezpiecznie   podejmować   projekty   remediacji. Twoi klienci widząc efekt, postrzegać Cię będą jako firmę wiarygodną i wartą polecenia. Jeżeli Ty nie poinformujesz klienta skąd pochodzi preparat, nie dowie się tego też od nas. Dbamy o współpracę.

 • Jesteśmy firmą wiarygodną, profesjonalną i rzetelną. Powierzając nam produkcję preparatu, nie musisz obawiać się, że będziemy chcieli przejąć Twojego klienta. Cenimy współpracę ze stałymi klientami i dbamy o nasze relacje.

bottom of page